BEHANDLINGAR

Behandling

Tejpning

Kinseiotejpen kan användas för att lindra besvär i muskler och leder

Den är designad för att efterlikna hudens egenskaper i form av flexibilitet och tjocklek. Kinesiotejpen är gjord för att kunna påverka kroppens neurologiska och cirkulatoriska system.

Beroende på hur man fäster tejpen kan man därför uppnå effekter som ökad cirkulation, minskad smärta, ökad muskelaktivering och som stöd för leder.

Tejpningen ger stöd och balans utan att hindra rörelsefriheten.
Vi använder oss ibland av tejpning som en del i behandling.

Det kan vara t.ex. vid tennis-/golfarmbåge, hälsporre, axelsmärta, knäledsbesvär eller hållningsrelaterade besvär.

Behandlingar

Produkter