STÖTVÅGSBEHANDLING

 • Stötvågor har stora fördelar framför andra behandlingsformer, som exempelvis ultraljud.
Stötvågens effektivitet bärs till stor del upp av den framåtriktande kraften. Det är denna kraft som förmår stötvågor att till exempel förstöra njurstenar, men påverkar också mjukare vävnad genom att cellerna stimuleras av deformation av cellmembran.

  Behandlingens läkande process består i ökad lokal ämnesomsättning, ökat lokalt blodflöde och ökad tillverkning av kollagen i vävnad, senor, ligament och mjukdelshinnor.
  Genom en fokusering av stötvågen kan man få en ökad effekt i det behandlade området och samtidigt minska dess inverkan på omkringliggande vävnad.

  Genom olika typer av applikatorer kan fokuseringen av energin leda till olika effekter på vävnader. Huvudsakligen kan ett ökat fokus av energin lättare förstöra njur- och gallstenar.

 • Men även stimulera kroppens naturliga läkeprocess med ökat lokalt blodflöde och ökad lokal ämnesomsättning som resultat.

  Utöver stötvågsbehandlingens rent mekaniska effekter har man även märkt av stimulerande effekter på nervsystemet. Med hjälp av stötvågor kan patologiska reflexmönster korrigeras vad gäller smärtminnet och således resultera i ett långsiktigt tillfrisknande. Patienter med kronisk smärta skulle därmed kunna behandlas med stötvågsbehandling.

  Stötvågsbehandlingar delas upp i två grupper: 
Radiell stötvågsbehandling rESWT, och (den används vid tex muskel-och senbesvär) fokuserad stötvågsbehandling, fEWST. (den användas vid tex njusten)

Vad kan vi behandla med stötvågor?

  • Hopparknä
  • Löparknä
  • Benhinneinflammation
  • Lateral höftsmärta
  • Triggerpunkter
  • Hälsporre
  • Axelsmärta
  • Tennisarmbåge
  • Golfarmbåge
  • Hälsenebesvär
  • Muskelstelhet

Boka tid direkt!

Nu kan du enkelt boka din tid själv enkelt via länken nedan,
Boka online »