KUNDER

Företag

Cura levererar olika koncept för företag som vill satsa i åtgärder för att utveckla hälsa och välbefinnande.

Det kan vara allt ifrån utbildningar och föreläsningar till behandling, ergonomisk rådgivning och träning på jobbet eller individuella träningsråd.

Varje åtgärd som läggs på personalens välbefinnande är en lönsam investering. Det största hotet mot personalhälsan i dagsläget är monotona arbeten i stilla arbetsställningar som utsätter kroppen för slitage och felbelastning.

Även fysiskt ansträngande arbeten som utsätter kroppen för tunga lyft eller påfrestande arbetsställningar sliter på kroppen. Leder och muskler överbelastas och smärta kan uppstå.

Att anlita oss som kommer till er arbetsplats eller att ni gör ett klinikbesök är ett enkelt sätt att bry sig om de anställda och deras hälsa.

Vi hjälper er att bibehålla effektiviteten och produktiviteten i företaget och samtidigt öka de anställdas välbefinnande.

Så här går det till

Antingen skickar företagen sina anställda till oss för behandlingar eller så kommer vi ut till företaget. Allt efter överenskommelse.

Med denna tillgänglighet kan er personal på ett tidsbesparande och enkelt sätt få behandling för jobbrelaterande besvär.

Ni får en friskare personal med bättre hälsa.

Detta kommer att minska antalet sjukskrivningar och öka effektiviteten hos personalen. Företagets viktigaste resurs är människan.

Vanliga hälsobesvär på arbetsplatsen

Belastningsbesvär i nacke och axlar vilket leder till värk och trötthet. Musarm med smärta och/eller domningar i armar och händer. Spänningshuvudvärk vilket leder till minskad koncentrationsförmåga. Ländryggsbesvär Knä- och fotledsproblem vid långvarigt stående/gående

Skatteregler

Sedan den 1 januari 2004 gäller nya, generösare skatteregler för friskvård. Flera typer av friskvård har nu blivit helt skattefria för anställda och fullt avdragsgilla för arbetsgivaren när denne står för kostnaden. Massage samt naprapatbehandling hör till de behandlingar som är skattefria och avdragsgilla. Det är också möjligt för arbetsgivaren att subventionera personalens friskvård.

Vi har även samarbeten med flera försäkringsbolag.

Behandlingar

Produkter