Frågor och svar

Första gången du kommer till oss så börjar vi med att ta en anamnes, du får förklara ditt/dina besvär och vi ställer några frågor.
Därefter utför vi en undersökning och efter det så kommer vi överens om vilken typ av behandling/ åtgärd vi tror att just du behöver.
Vi gör ingenting som du inte tycker känns bra.
Vi har olika behandlingstekniker att välja på, massage/pressur, mobilisering, manipulation, stötvågsbehandling, laser, akupunktur och träning.
Ibland behövs det att du kommer tillbaka flera gånger innan vi tycker att du är klar hos oss. Det kan bero på att du har haft besvär under lång tid och då tar det oftast lite längre tid att bli bättre, ibland ändrar man behandlingen under tidens gång och ibland behöver man ändra det du själv gör hemma, te.x. i form av egen träning eller ergonomiska åtgärder.
Tillsammans gör vi vårat bästa för att du ska må bättre!

Det är en vanlig fråga som vi ofta får. Det finns ingen kort och tydligt svar på den frågan, men vi ska ge ett sådant bra svar som möjligt.
Alla tre professioner arbetar med människor som har besvär och smärta i muskler och skelett.
Målet är att återställa funktion och minska smärta i muskler, leder och nervsystem.
Skillnad mellan dessa tre är svårt att säga exakt då alla terapeuters sätt att behandla formas utifrån deras egen utbildning, erfarenhet och andra influenser. Spinal manipulation är en central del av både naprapatens och kiropraktorns behandling, medan rehabilitering är central för fysioterapeutens.
Vi naprapater på Cura använder i våra behandlingar te.x. massage/pressur, manipulation, mobilisering, stretching, akupunktur, stötvågsbehandling, laser och träning.
Vi anser att alla professioner behövs och tillför en viktig del av människors väg till bra hälsa.
Alla professioner är legitimerade under Socialstyrelsen.

Vi naprapater på Cura har många olika behandlingstekniker att välja på; massage/pressur, ledbehandling i form av manipulation och mobilisering, stretching, akupunktur, stötvågsbehandling, laser och träning. Är du osäker på vad du ska boka för behandling så välj ’Naprapatbehandling’. Vi kan alltid ändra i din bokning så det blir rätt när du väl är hos oss.

’Friskvårdande naprapatbehandling’. Om du vill använda ditt friskvårdbidrag så bokar du in det. Det som skiljer från en ’Naprapatbehandling’ är att 25% moms är tillagd.

’MammaMage’: Du får hjälp med träning/återgång till träning efter graviditet, eller om du har besvär/smärta i ditt bäcken efter graviditet.

’Spädbarnskolik’: Behandling av spädbarnskolik med hjälp av akupunktur.

Behandlingar

Produkter