SJUKGYMNAST

  • Som sjukgymnast arbetar man med undersökning, behandling och förebyggande av smärta i rygg, leder, muskler och nerver. Ortopedisk Manuell Terapi är ett specialist- område inom karaktärsämnet sjukgymnastik (fysioterapi), som sjukgymnasten på Cura har utbildning inom.

    Utgående från en helhetssyn görs en analys av patientens sjukhistoria, smärt- och funktionsstatus, i det ingår manuellt utförd undersökning av leder, muskler och nerver i rygg och extremiteter. Även patientens arbets- och fritidsmiljö vägs in i den helhetsbild som sjukgymnasten jobbar med.

    Den manuella undersökningen utgörs av systematiskt, specifikt riktade rörlighets- och smärtreproduktions- respektive avlastningstester. Utifrån funktionsanalysen, där även kompletterande undersökningar vägs in, upprättas, i samråd med patienten, en behandlingsplan som innehåller specificerade del- och slutmål.

  • Behandlingen kan bestå av smärtlindrande, rörelseökande och stabiliserande åtgärder som mjukdelsbehandling, muskeltöjning, mobilisering, manipulation och stabiliseringsträning. Åtgärder kan, i det akuta skedet, vara specifikt riktade till enskild led eller symtomgivande struktur eller mer generellt omfattande utgående från patientens kliniska bild.

    Subakut kompletteras den manuella behandlingen med specifikt riktad funktionsträning under handledning och som egenaktivitet, i syfte att förhindra återfall, som en del i den medicinska uppföljningen. Ergonomisk handledning och förslag till åtgärd är viktigt under hela behandlingsprocessen och många gånger en förutsättning för att slippa återfall till smärta.


Boka tid direkt!

Nu kan du enkelt boka din tid själv enkelt via länken nedan,
Boka online »