Prishöjning

Fr.o.m. 1 oktober 2019 gäller följande:

Naprapatbehandling, betalning med kort (helst inte kontanter) 630 kr

Naprapatbehandling, betalning med faktura 30 dagar, 650 kr