Prishöjning

Fr.o.m. 1 april 2022 gäller följande priser på behandling:

Naprapatbehandling, betalning med kort (helst inte kontanter) 650 kr

Naprapatbehandling, betalning med faktura 30 dagar, 670 kr